Genel

Yanı sıra

“Yanı sıra” Türkçe bir bağlaçtır ve “ayrıca”, “dahası”, “ek olarak” gibi anlamlara gelir. Bu bağlaç, bir şeyin yanında, onunla birlikte, başka bir faktörü, öğeyi veya durumu da ifade etmek için kullanılır. İki veya daha fazla bağlantılı veya ilgili konuyu birbirine ekleyerek, ilişkili olan daha fazla bilgiyi sunar. Cümle içerisinde kullanılarak, söylenmek istenenin daha eksiksiz ve detaylı bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur. Örneğin: “Kitaplarınızı okumak yanı sıra, yeni bir dil öğrenmek de size fayda sağlayabilir.”

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi