Genel

Yani

“Yani” kelimesi Türkçe’de kullanılan bir ifadedir ve bir düşünceyi, bir durumu veya bir olayı daha iyi anlatmak veya açıklamak için kullanılır. Aynı zamanda bir şeyi teyit etmek veya bir sonuca varmak için de kullanılabilir. “Yani” Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir bağlaçtır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi