Genel

Veri İletişimi

Veri iletişimi, bilgisayarlar arasında veri transferini sağlayan bir iletişim sürecidir. Veri iletişimi, bilgilerin doğru ve hızlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu süreçte veriler, gönderici tarafından belirli bir yöntemle kodlanır, ardından iletişim kanalı üzerinden alıcıya gönderilir. Alıcı ise bu verileri çözerek orijinal bilgilere erişir. Veri iletişimi sayesinde, bilgisayarlar arasında bilgi paylaşımı ve işbirliği kolaylaşır, iletişim hızı artar ve bilgi kaybı en aza indirgenir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi