Genel

Vatandaş

“Vatandaş”, belirli bir ülkenin yasalarına ve vatandaşlık haklarına sahip olan kişiyi ifade eder. Bir ülkenin topraklarında doğan veya o ülkenin yasalarına uyarak vatandaşlık statüsü kazanan herkes vatandaş olarak kabul edilir. Vatandaşlar, o ülkenin hak ve özgürlüklerinden yararlanırken aynı zamanda bazı sorumluluklara da sahiptirler. Örneğin, oy kullanma hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi demokratik süreçlere katılım gibi haklara sahiptirler. Vatandaşlık, aidiyet duygusu yaratarak ülke için bir bağlılık ifade eder. Vatandaşların görevleri arasında devletin kanunlarına uymak, vergi ödemek, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek bulunur. Vatandaşlık, kişiye belirli bir ülkenin kimlik ve haklarına sahip olma imkanını sunar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi