Genel

Varlık ve zaman kavramı

Varlık, var olma durumunu ifade eden bir kavramdır. Herhangi bir nesne, canlı veya soyut fikir bir varlık olarak kabul edilebilir. Zaman ise, olayların düzenlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. Geçmiş, şimdi ve gelecek gibi farklı zaman dilimleri vardır. Varlık ve zaman kavramları, var olanların ve olayların nasıl sıralandığını, değiştiğini ve birbirleriyle ilişkili olduğunu anlamamızı sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi