Genel

Valiliklerin Organizasyonu

Valilikler, Türkiye’deki illerde yer alan ve il idaresiyle ilgili görevleri yürüten kurumlardır. Valilikler, bir vali tarafından yönetilir ve il idaresiyle ilgili kararları alır. Valilikler, vali yardımcıları, valilik birimleri ve il müdürlükleri gibi alt birimlerden oluşur. İllerdeki kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması gibi görevler valiliklerin sorumluluğundadır. Valilikler, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bir köprü görevi üstlenerek il düzeyindeki hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi