Genel

Valilik, İl Büyükşehir, İl ve İlçe olmak üzere üç farklı düzeyde bulunur.

Türkiye’de yerel yönetimler üç farklı düzeyde bulunur. Valilik, İl Büyükşehir, İl ve İlçe bu düzeylere örnek olarak verilebilir. Valilik, ilin en üst düzeydeki yönetim birimidir ve İl Valisi tarafından yönetilir. İl Büyükşehir, büyük şehir statüsü kazanmış illerde uygulanan bir düzeydir. İl Büyükşehir belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından yönetilir. İlçe ise, illerin alt düzey yönetim birimleridir. İlçe belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından yönetilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi