Genel

Tutum ve İletişim İlişkisi

Tutum ve iletişim ilişkisi, bireylerin düşünce ve duygularını başkalarına aktarmak için kullandıkları iletişim sürecidir. Tutum, bir kişinin bir konu veya durum hakkında olumlu veya olumsuz bir şekilde hissettiklerini yansıtırken, iletişim ise bu hislerin sözlü veya sözsüz yollarla ifade edilmesini sağlar. İyi bir iletişim ilişkisi kurabilmek için tutumumuzun olumlu olduğunu koruyup, karşımızdaki kişiye empati göstermeliyiz. Bu sayede daha sağlıklı ve anlayışlı bir iletişim süreci gerçekleştirebiliriz.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi