Genel

Türkiye’nin Stratejik Konumu

Türkiye’nin stratejik konumu, coğrafi konumu ve jeopolitik özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki kara köprüsünde bulunması, Orta Doğu ve Balkanlar’a olan yakınlığı, enerji koridoruna olan erişimi ve deniz ticaretinin geçtiği önemli yollarda bulunması gibi faktörler, ülkenin stratejik önemini artırmaktadır. Ayrıca, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi önemli suyollarına sahip olması da Türkiye’nin stratejik açıdan değerini artıran faktörler arasındadır. Bu stratejik konum sayesinde Türkiye, bölgedeki siyasi, ekonomik ve askeri gelişmeler üzerinde etkin bir rol oynayabilmektedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi