Genel

Türkiye’nin Jeopolitik Önemi

Türkiye’nin jeopolitik önemi çok yüksektir. Coğrafi konumu nedeniyle Avrupa, Asya ve Orta Doğu bölgeleri arasında köprü görevi görür. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’ne kıyısı olması da stratejik bir avantajdır. Ayrıca Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerde etkili bir aktör olarak yer alır. Türkiye, enerji kaynaklarına yakınlığı ve deniz aşırı ticaret yollarında önemli bir geçiş noktası olmasıyla da dikkat çeker. Bu nedenle, Türkiye’nin jeopolitik konumu hem bölgesel hem de küresel güçler açısından büyük bir öneme sahiptir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi