Genel

Türkiye’de Önemli Tarikatlar

Türkiye’de önemli tarikatlar arasında Mevlevilik, Nakşibendiyye, Halvetiyye, Bektaşilik ve Cemalvâriyye gibi tarikatlar bulunmaktadır. Bu tarikatlar, İslam’ın tasavvufi bir yorumunu benimseyerek dini yaşamayı amaçlamaktadır. Tarikatlar, öğretilerini öğrencilerine aktararak ruhani gelişimlerine katkıda bulunan ilim, aşk, sabır ve takvâ gibi erdemler üzerinde durmaktadır. Türkiye’de tarikatlar, özellikle dergah veya zaviyelerde bulunan müridler arasında faaliyet göstermektedirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi