Genel

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Görevleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevleri, devletin işleyişini sağlamaktır. Bu görevler arasında yasama, yürütme ve yargı gibi temel güçlerin kullanılması yer alır. Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanunları yapar ve ülkenin bütçesini onaylar. Yürütme organı olan Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak uluslararası ilişkileri yürütür ve hükümetin başıdır. Yargı organı ise hukuki uyuşmazlıkları çözer ve adaleti sağlar. Bu resmi görevler, Türkiye’de devletin düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasını temin eder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi