Genel

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yetkilileri

Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileri, Türkiye’nin en üst düzeydeki yöneticileridir. Bu yetkililer arasında Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Hükümet Başkanı yer alır. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin devlet başkanıdır ve yürütme yetkisinin başında bulunur. TBMM Başkanı ise milletvekilleri arasından seçilen meclis başkanıdır. Hükümet Başkanı ise hükümetin başında bulunan bakanlar kurulu başkanıdır. Bu yetkililer, Türkiye’nin siyasi ve yönetimsel kararlarını almak ve uygulamakla sorumludur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi