Genel

Türk Musikisine Özgü Esas Makamların Özellikleri

Türk müziğine özgü esas makamlar, Türk müziğinin en temel yapı taşlarından biridir. Bu makamlar, diğer müzik kültürlerinden farklı olarak bazı özellikler gösterir. Türk müziğinin esas makamları, heptatondur yani 7 sesli bir yapıya sahiptir. Ayrıca, her makamın kendine özgü bir kısmı vardır ve bunlara “beste hanesi” denir. Türk müziğinde, makamların birleştirilmesiyle “usul” adı verilen ritimlerle yapılan beste ve şarkılar ortaya çıkar. Esas makamların özellikleri, tınıları ve melodileriyle Türk müziğine kendine özgü bir kimlik kazandırır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi