Genel

Türk Hükümet Makamları

Türk Hükümet Makamları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminden sorumlu olan resmi kuruluşlardır. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar gibi üst düzey yetkililer bu makamlara dahildir. Hükümet makamları, ülkenin iç ve dış politikasını belirler, yasaları uygular ve kamu hizmetlerini yürütür. Aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan politikaları oluşturur ve bu politikaları hayata geçirirler. Türkiye’nin yönetim sistemi olan cumhuriyetin temel organlarıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi