Genel

Ticaret Politikası

Ticaret politikası, bir ülkenin iç ve dış ticaret işlemlerini yönlendirmek için aldığı ekonomik politikalardır. Bu politikalar, gümrük vergileri, kotalar, sübvansiyonlar ve ticari anlaşmalar gibi çeşitli araçlarla uygulanır. Ticaret politikalarının amacı, ulusal ekonomiye artı değer katmak, dış ticaret dengesini sağlamak, sanayi ve tarım sektörlerini korumak veya rekabetçiliği artırmaktır. Bu politikalar, ulusal çıkarları gözeterek ticaretin serbestliğini korumak veya sınırlamak şeklinde de olabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi