Genel

Teorik Temeller

Teorik temeller, bir konunun veya birime ait temel kavramların ve prensiplerin incelendiği alanı ifade eder. Bilimsel veya akademik çalışmalarda teorik temeller, araştırmanın temelini oluşturur ve çalışmanın amacına yönelik bir çerçeve sunar. Teorik temeller, bir konuyla ilgili var olan bilgi ve teorileri inceleyerek, çalışmanın temel ilkelerini ve hipotezlerini oluşturmayı sağlar. Bu temeller, araştırmanın doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenirliğini sağlamak için önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi