Genel

Teorik Çerçeve

“Teorik çerçeve”, bir konuyu açıklamak veya anlamlandırmak için temel fikirlerin ve kavramların kullanıldığı bir yapıdır. Genellikle bir araştırma veya çalışmanın temellerini oluşturur ve konunun genel bir bakış açısı sunar. Teorik çerçeve, literatür taramaları, teorik yaklaşımlar ve önceki çalışmalardan alınan bulgular gibi kaynakları kullanarak konuya teorik bir temel sağlar. Bu çerçeve, araştırma sorularını belirlemek, hipotezler geliştirmek ve sonuçları yorumlamak için araştırmacılara yol gösterir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi