Genel

Temel İlkeler

“Temel İlkeler”, bir düşünce veya inanç sisteminin veya bir kurumun temelinde yatan ana prensiplerdir. Temel ilkelere uygun olarak hareket etmek, belirli bir değer sistemi veya kurallar kümesine sadık kalmayı gerektirir. Temel ilkeler, bir toplumun veya organizasyonun davranışlarına yön verir ve birlikte çalışmayı sağlar. Bu ilkeler, bireyler arası ilişkilerde adalet, dürüstlük, güven gibi değerleri içerebilir ve aynı zamanda demokrasi, insan hakları, eşitlik gibi sosyal ve politik kavramları da kapsayabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi