Genel

Taşan Nehirlerin Etkileri

Taşan nehirler, aşırı yağışlar, kar erimesi veya büyük bir şiddetle suyun akış miktarındaki ani artışlar sonucunda nehirlerin taşması olaylarıdır. Taşan nehirler doğal afetlere neden olabilir ve tarım, yerleşim alanları, ulaşım yolları gibi insan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Alüvyonların birikmesi, toprak kayması, ev ve iş yerlerinin su altında kalması gibi etkileri ortaya çıkabilir. Taşkın önleme projeleri ve barajlar yapılarak taşan nehirlerin etkileri en aza indirilmeye çalışılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi