Genel

Tarım İktisadı

Tarım İktisadı, tarımsal üretim süreçlerinin ekonomik boyutunu inceleyen bir disiplindir. Tarım sektöründe üretim miktarı, fiyatlar, girdi maliyetleri, talep ve arz dengeleri gibi ekonomik olaylar ve etkileşimler üzerinde odaklanır. Tarım İktisadı, tarım sektörünün ekonomik kalkınma, istihdam, gelir dağılımı gibi konulardaki etkilerini değerlendirerek, stratejik planlamalar yapmayı amaçlar. Bu disiplin, tarımsal politika oluşturmanın yanı sıra, tarımsal işletmelerin karlılığını artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek gibi amaçlara da odaklanır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi