Genel

Tamamlayıcı değer

Tamamlayıcı değer, bir matematiksel ifadenin veya sayının eksiğini tamamlayan veya birbirini tamamlayan değerdir. Örneğin, bir sayının tamamlayıcı değeri, o sayı ile toplandığında sonucun sıfır olmasını sağlayan sayıdır. Aynı şekilde, bir açının tamamlayıcı değeri ise 90 derece minus açının kendisidir. Tamamlayıcı değerler, matematiksel işlemler ve geometri gibi birçok alanda kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi