Genel

Tamamlayıcı

“Tamamlayıcı” kelimesi, bir şeyin eksik yanlarını tamamlamaya veya desteklemeye yönelik olan anlamıyla kullanılan bir sıfat olarak kullanılır. Bir şeyi tamamlama, güçlendirme veya eksiklikleri giderme amacı taşıdığı için “tamamlayıcı” olarak adlandırılır. Çoğunlukla sağlık alanında kullanılan bir terim olmasının yanı sıra, eğitim, beslenme, çevre gibi farklı alanlarda da kullanılabilir. Örneğin, tamamlayıcı tıp, tamamlayıcı eğitim, tamamlayıcı beslenme gibi ifadeler yaygın olarak kullanılan örneklerdir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi