Genel

“Tabii ki Olabilir!”

“Tabii ki olabilir!” ifadesi, bir şeye veya bir duruma olumlu bir şekilde yanıt vermek anlamına gelir. Bu ifade, bir teklifi kabul ettiğimizi veya bir soruya evet dediğimizi ifade eder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi