Genel

Tabii ki

“Tabii ki” ifadesi, bir konuya veya bir duruma katılımı veya kabulü ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Genellikle bir konuşmada, bir şeyin doğal veya beklenen olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Tabii ki yardım ederim” veya “Tabii ki gelirim” gibi cümlelerde kullanılabilir. Bu deyim, bir isteği veya daveti kabul etmek için kullanıldığı kadar, bir teklifi veya öneriyi reddetmek veya karşı çıkmak için de kullanılabilir. Kısacası, “tabii ki” ifadesi, bir durumu onaylamak veya reddetmek için yaygın olarak kullanılan bir ifadedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi