Genel

Sulh Hukuk Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi, Türkiye’de çeşitli hukuki sorunlardaki anlaşmazlıkları çözmekle görevli bir mahkemedir. Genellikle bireysel veya ticari konularda uyuşmazlıkların çözümüne odaklanır. Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında uzlaşma sağlamayı amaçlar ve hızlı bir şekilde karar verme yetkisine sahiptir. Genellikle düşük miktarda maddi değeri olan davalar ile miras, tapu, konut kira gibi konularda karar verir. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türkiye’deki adliye sisteminin önemli bir parçasıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi