Genel

Şube Merkezi

“Şube Merkezi”, bir kuruluşun veya şirketin ana merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren ve belli bir şehir, bölge veya ülkede hizmet veren alt birimlerdir. Şube merkezleri, genellikle şirketin yönetim, finans, pazarlama gibi faaliyetlerini yürüten ve ana merkez ile iletişimi sağlayan birer ara noktadır. Bu merkezler, şirketin genel stratejilerinin uygulanması ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla kurulur. Şube merkezleri, şirketin büyüklüğüne ve faaliyet alanına bağlı olarak farklı sayı ve yapılarda olabilirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi