Genel

Sosyal Sorumluluk ve Güç

Sosyal sorumluluk, bireylerin ve kurumların toplumun refahını artırmak için gönüllü olarak yaptıkları faaliyetlerdir. Güç ise bir kişinin, bir kurumun veya bir gruba ait olan etkili olma, karar verme ve kontrol etme yeteneğidir. Sosyal sorumluluk ve güç bir araya geldiğinde, güç sahibi olanların toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olması ve bu alanda etkili adımlar atarak sorumluluklarını yerine getirmesi beklenir. Bu sayede güç sahibi olan birey ve kurumlar, toplumu olumlu etkileyerek daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunurlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi