Genel

Sonuçlar ve Değerlendirmeler

Sonuçlar ve değerlendirmeler, bir araştırma veya çalışmanın sonucunda elde edilen bulguların analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Bu aşamada elde edilen veriler, hedeflenen amaca ulaşılmasına katkı sağlayıp sağlamadığı, öngörülen hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığı gibi konular değerlendirilir. Sonuçlar ve değerlendirmeler, elde edilen verilerin içeriği, istatistiksel analizleri, çıkarımlar ve öneriler üzerinden aktarılır. Bu aşama, araştırmanın bilimsel değerinin ortaya konulması açısından önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi