Genel

Sonuç ve Tartışma

“Sonuç ve Tartışma” bölümü, bir araştırmanın sonuçlarını ve bu sonuçlardan çıkarılan çeşitli tartışma ve yorumları içerir. Bu bölümde, araştırmadan elde edilen verilerin analizinin sonuçları sunulur ve bu sonuçlar araştırma sorusu veya hipotez ile karşılaştırılır. Ayrıca, araştırmadan elde edilen sonuçlar diğer ilgili çalışmalarla karşılaştırılıp değerlendirilir ve sonuçların hangi faktörlerle açıklanabileceği üzerinde tartışılır. Sonuç ve tartışma bölümü, araştırma sonuçlarına dayanarak önerilerde bulunulabilir ve gelecekteki araştırmalar için yönlendirmeler yapılarak araştırmanın sınırlamaları ve potansiyel etkileri üzerinde düşünülür.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi