Genel

Sonuç ve Öneriler

Sonuç ve öneriler bölümünde, yapılan çalışmaların sonuçları ve çıkarılan sonuçların yanı sıra öneriler sunulmaktadır. Bu bölümde, elde edilen verilerin analizi yapılır ve çalışmanın amacına ulaşıldığı değerlendirilir. Ayrıca, çalışmanın sınırlamaları ve gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler de bu bölümde yer alır. Bu şekilde, çalışmanın sonuçları değerlendirilir ve ilgili çözümler üzerine düşünülerek çalışmanın katkısı belirtilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi