Genel

Şirketlerin Mali Analizi

Şirketlerin mali analizi, bir işletmenin finansal durumunu, performansını ve karar alma süreçlerini inceler. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu gibi finansal raporlar kullanılarak şirketin likiditesi, karlılığı, borçluluk derecesi gibi faktörler değerlendirilir. Mali analiz, şirketin finansal sağlığını değerlendirerek yatırımcılar, kredi verenler ve yöneticiler için önemli bir araçtır. Etkin bir mali analiz, şirketin geleceğine yönelik doğru kararlar almayı sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi