Genel

Şirketlerde Etik ve Sorumluluk

Şirketlerde etik ve sorumluluk, iş dünyasında davranış kurallarına uyulmasını ve toplumun beklentilerini karşılamayı ifade eder. Etik değerlere uyum göstermek, dürüstlük, şeffaflık ve adaleti içerir. Şirketlerin sorumluluğu ise çevre, çalışanlar, tüketici hakları gibi faktörlere duyarlı olmak ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalmaktır. Etik ve sorumluluk bilinci taşıyan şirketler, toplum tarafından takdir edilir ve uzun vadede başarıya ulaşırlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi