Genel

Sırf insanlık

“Sırf insanlık” ifadesi, insanların arasındaki en temel bağlılığı ve insani değerleri ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bütün insanların aynı olduğunu ve her bir bireyin insan haklarına saygı duyması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ifade, düşünce, inanç, ırk veya cinsiyet ayrımı yapmaksızın, insanların birbirine yardım etme ve sevgiyle yaklaşma gerekliliğini anlatır. “Sırf insanlık” ilkesi, insanlar arasında hoşgörü, adalet ve eşitlik gibi değerlerin ön plana çıktığı bir toplumun oluşmasına katkı sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi