Genel

Sağlık İktisadı

Sağlık İktisadı, sağlık hizmetlerinin ekonomik boyutlarını inceleyen bir disiplindir. Bu alanda, sağlık harcamaları, sağlık politikaları, sağlık sistemlerinin finansmanı ve sağlık hizmetlerinin ekonomik etkileri gibi konular üzerinde çalışılır. Sağlık İktisadı, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmak ve sağlık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan araştırmalar ile sağlık politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi