Genel

Sağlık Dernekleri

Sağlık Dernekleri, sağlık alanında faaliyet gösteren grupları bir araya getiren ve sağlık hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu dernekler, sağlık alanında farkındalık yaratma, hasta haklarını savunma, tıp eğitimi destekleme gibi çeşitli faaliyetlerde bulunur. Ayrıca, sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin rol alırlar ve halk sağlığının korunması için çalışmalar yaparlar. Üye sayılarına, faaliyet alanlarına ve hedeflerine bağlı olarak farklı sağlık dernekleri bulunmaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi