Genel

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin sağlık politikalarını belirleyen ve uygulayan devlet kurumudur. Halk sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi gibi konuları yürütmektedir. Covid-19 gibi salgın hastalıklarla mücadele, sağlık altyapısının geliştirilmesi gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Halkın sağlığına yönelik planlar yapar, sağlık personeli yetiştirir ve denetimleri gerçekleştirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi