Genel

Ruh Doyuran Ev

“Ruh Doyuran Ev”, Türk yazar Sabahattin Ali’nin en önemli eserlerinden biridir. Roman, 1932 yılında yayımlanmıştır ve yazarın toplumsal eleştirilerini ve bireyin kimlik arayışını işlemektedir. Kitap, İstanbul’da fakir bir ailenin yaşadığı küçük bir evde geçen olayları anlatır. Yoksulluğun getirdiği zorluklar, aile bireylerinin hayatta kalma mücadelesi ve birbirlerine olan sevgiyle örülen bir hikaye şeklinde ilerler. Romanda, dönemin sosyal ve kültürel yapılarına eleştiriler de bulunur. Sabahattin Ali’nin sade dil ve akıcı anlatımıyla kaleme aldığı “Ruh Doyuran Ev”, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi