Genel

Resmi Devlet Organları

Resmi devlet organları, devletin işleyişini sağlamak ve yürütmek amacıyla görev yapan kurumlardır. Türkiye’de resmi devlet organları arasında cumhurbaşkanlığı, parlamento (TBMM), hükümet (Bakanlar Kurulu), yargı organları (Türk yargısı) ve yüksek yargı kurumları (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay) bulunmaktadır. Bu organlar, anayasal yetkilere sahip olup, ülkenin yönetim ve yargı sistemini düzenlerler. Resmi devlet organları, devletin halka hizmet etmek, kamu düzenini sağlamak ve hukukun üstünlüğünü temin etmek gibi önemli görevleri yerine getirirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi