Genel

Rekabet stratejisi

Rekabet stratejisi, bir şirketin hedeflerine ulaşmak için rekabet avantajı elde etmek amacıyla benimsediği stratejik yaklaşımları ifade eder. Bu strateji, pazarda diğer şirketlerle rekabet ederek müşteri taleplerini karşılamak, satışları artırmak ve karlılık sağlamak için kullanılır. Rekabet stratejisi, ürünlerin fiyatlandırması, pazarlama faaliyetleri, dağıtım kanalları, tedarik zinciri gibi alanları içerir ve şirketin pazar payını, marka değerini ve müşteri sadakatini artırmayı hedefler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi