Genel

Rekabet gücü

“Rekabet gücü”, bir kurumun veya ülkenin diğer benzerlerine karşı üstünlük sağlama yeteneğini ifade eder. Rekabet gücü, inovasyon, teknoloji, kalite, maliyet yönetimi, verimlilik gibi faktörlere dayalı olarak belirlenir. Rekabetçi olmak, pazarda sürdürülebilir bir büyüme sağlamak ve diğer rakiplerle başarıyla mücadele etmek anlamına gelir. Kurumların ve ülkelerin rekabet güçlerini arttırmak için stratejik planlama, yatırım yapma ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaları önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi