Genel

Politik Eleştirisi

“Politik Eleştirisi”, politikayı ve politikacıları eleştiren bir yazı veya konuşma türüdür. Bu eleştiriler genellikle hükûmetin politikalarını, politikacıların yanlış veya hatalı kararlarını, adaletsizlikleri veya çelişkilerini hedef alır. Politik eleştiriler, demokratik bir toplumda siyasetçileri hesap verebilir kılmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve politikadaki sorunları gündeme getirmek amacıyla yapılır. Eleştiri, politikacıları ve politik süreci daha iyi hale getirme amacı güder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi