Genel

Pazar Araştırması

Pazar araştırması, belirli bir pazara ilişkin bilgi toplama ve analiz etme sürecidir. Bu süreç, tüketici ihtiyaçlarının ve tercihlerinin anlaşılmasını, potansiyel müşterilerin belirlenmesini ve pazardaki rekabet ortamının incelenmesini sağlar. Pazar araştırması, işletmelerin stratejilerini belirleme, yeni pazarlara giriş yapma veya mevcut pazar paylarını artırma konusunda önemli bir rol oynar. Araştırma yöntemleri genellikle anketler, mülakatlar, odak grupları ve veri analizlerini içerir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi