Genel

Özne

Özne bir cümlenin en temel unsuru olup, fiilin kim veya ne üzerinde gerçekleştiğini belirtir. Türkçede genellikle cümle başında bulunur ve sorulara cevap verir. Özne, isimlerden veya zamirlerden oluşabilir. Örnek olarak: “Ali araba sürüyor.” cümlesinde “Ali” öznedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi