Genel

Özellikle

“Özellikle” kelimesi, bir şeyin veya bir durumun diğerlerine nazaran daha fazla önem, ilgi veya vurgu gerektirdiğini ifade etmek için kullanılır. Bu kelime, bir konunun ya da olayın öncelikli olarak ele alınması gerektiğini belirtmek için kullanılan bir ifadedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi