Genel

Özel İşaretler

Özel işaretler, belirli durumları veya anlamları ifade etmek için kullanılan semboller, şekiller veya harflerdir. Örnek olarak “!” ünlem işareti, “?” soru işareti veya “+” artı işareti gibi. Bu işaretler, yazıyı daha anlaşılır ve vurgulu hale getirmek için kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi