Genel

Özel

Özel, bir şeye ait olan, kendine özgü olan anlamına gelir. Kişilere, nesnelere veya durumlara özel denir. Özgünlük, özel olanın önemli bir özelliğidir. Özel hayat, herkesin izin vermediği kişisel alandır. Özel sektör, devlet dışında faaliyet gösteren ticari kuruluşları ifade eder. Özel günler ise belirli bir anlamı olan özel tarihlerdir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi