Öyleyse, Öncelikli Hedefimiz Ne Olmalı?

Öncelikli hedefimiz, bireylerin ve toplumun refahını sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu adil bir toplum oluşturmaktır. Eğitim, sağlık, iş imkanları gibi temel ihtiyaçları karşılamak, güvenli bir çevre sağlamak ve sosyal adaleti sağlamak bu hedefe ulaşmak için önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi