Genel

Operasyon merkezi

“Operasyon merkezi”, bir kurumun veya organizasyonun operasyonel faaliyetlerini planlama, yönetme ve koordine etme amacıyla kullanılan bir merkezdir. Bu merkez, genellikle bir olayın veya acil durumun kontrol edilmesi ve yönetilmesi için kullanılır. Operasyon merkezi, güvenlik, sağlık, acil durum ve benzeri alanlarda sorumluluk sahibi olan kişilerin bir araya gelerek hızlı müdahale ve etkin karar alma süreçlerini sağlar. Merkezde bulunan personel, durumu takip eder, bilgi toplar ve gerektiğinde uygun aksiyonları alır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi