Genel

Mükemmel

“Mükemmel” kelimesi bir şeyin son derece iyi, kusursuz veya tam anlamıyla mükemmel olduğunu ifade etmek için kullanılır. Başarıya ulaşma, becerilerde üst düzeyde olma veya istenen özelliklere sahip olma gibi anlamları içerir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi